Program zawodów:

25.10.2019 – piątek
9:45-15:30 – przyjmowanie dokumentów (przed przystąpieniem do treningu należy złożyć dokumenty w sekretariacie zawodów)
10:00-15:45 – treningi (plac będzie zmieniany co godzinę, zaczniemy od posłuszeństwa; nie trzeba zapisywać się na treningi)
12.00-14.00 – kontrola weterynaryjna
16.00 – kontrola placu przez Sędziów
16.45 – pies pokazowy
18.00 – odprawa zawodników, losowanie numerów startowych

26.10.2019 – Sobota
6:30 wyjazd na ślady wszystkich psów IGP3 (parking Dworek nad Wisłą przy głównej bramie, za srebrną skodą octavią kombi) / 6:30 departure on the tracks, all dogs IGP3 (parking Dworek nad Wisłą, near the gate, silver skoda octavia)

IGP 1 
10:00 posłuszeństwo nr startowy 21, 22 / obedience start no 21, 22
10:30 posłuszeństwo nr startowy 23, 24 / obedience start no 23, 24
11:30 obrona nr startowy 21 / defence start no 21
11:40 obrona nr startowy 22 / defence start no 22
11:50 obrona nr startowy 23 / defence start no 23
12:00 obrona nr startowy 24 / defence start no 24

13:00 posłuszeństwo nr startowy 25, 26 / obedience start no 25, 26
13:30 posłuszeństwo nr startowy 27, 28 / obedience start no 27, 28
14:30 obrona nr startowy 25 / defence start no 25
14:40 obrona nr startowy 26 / defence start no 26
14:50 obrona nr startowy 27 / defence start no 27 
15:00 obrona nr startowy 28 / defence start no 28

27.10.2019 – Niedziela
6:45 wyjazd na ślady wszystkich psów IGP1 (parking Dworek nad Wisłą przy głównej bramie, za srebrną skodą octavią kombi) / 6:45 departure on the tracks, all dogs IGP1 (parking Dworek nad Wisłą, near the gate, silver skoda octavia)

IGP 3
9:00 posłuszeństwo nr startowy 1, 2 / obedience start no 1, 2
9:30 posłuszeństwo nr startowy 3, 4 / obedience start no 3, 4
10:00 posłuszeństwo nr startowy 5, 6 / obedience start no 5, 6
10:30 obrona nr startowy 1 / defence start no 1
10:40 obrona nr startowy 2 / defence start no 2
10:50 obrona nr startowy 3 / defence start no 3
11:00 obrona nr startowy 4 / defence start no 4
11:10 obrona nr startowy 5 / defence start no 5
11:20 obrona nr startowy 6 / defence start no 6

11:30 posłuszeństwo nr startowy 7, 8 / obedience start no 7, 8
12:00 posłuszeństwo nr startowy 9, 10 / obedience start no 9, 10
12:30 posłuszeństwo nr startowy 11 + / obedience start no 11, +
13:00 obrona nr startowe 7 / defence start no 7
13:10 obrona nr startowy 8 / defence start no 8
13:20 obrona nr startowy 9 / defence start no 9
13:30 obrona nr startowy 10 / defence start no 10
13:40 obrona nr startowy 11 / defence start no 11