27.10.2019 – Niedziela / Sunday

!!! Uwaga !!! Zmiana czasu na zimowy
!!!Caution!!! Time is changing into „winter”

Harmonogram startów – NIEDZIELA / SUNDAY – time schedule

6:45 wyjazd na ślady wszystkich psów IGP1 (parking Dworek nad Wisłą przy głównej bramie, za srebrną skodą octavią kombi) / 6:45 departure on the tracks, all dogs IGP1 (parking Dworek nad Wisłą, near the gate, silver skoda octavia)

IGP 3
9:00 posłuszeństwo nr startowy 1, 2 / obedience start no 1, 2
9:30 posłuszeństwo nr startowy 3, 4 / obedience start no 3, 4
10:00 posłuszeństwo nr startowy 5, 6 / obedience start no 5, 6
10:30 obrona nr startowy 1 / defence start no 1
10:40 obrona nr startowy 2 / defence start no 2
10:50 obrona nr startowy 3 / defence start no 3
11:00 obrona nr startowy 4 / defence start no 4
11:10 obrona nr startowy 5 / defence start no 5

11:20 obrona nr startowy 6 / defence start no 6

11:30 posłuszeństwo nr startowy 7, 8 / obedience start no 7, 8
12:00 posłuszeństwo nr startowy 9, 10 / obedience start no 9, 10
12:30 posłuszeństwo nr startowy 11 + / obedience start no 11, +
13:00 obrona nr startowe 7 / defence start no 7
13:10 obrona nr startowy 8 / defence start no 8
13:20 obrona nr startowy 9 / defence start no 9
13:30 obrona nr startowy 10 / defence start no 10
13:40 obrona nr startowy 11 / defence start no 11