26.10.2019 Sobota / Saturday

Harmonogram startów – sobota / Saturday – time schedule

26.10.2019 – Sobota
6:30 wyjazd na ślady wszystkich psów IGP3 (parking Dworek nad Wisłą przy głównej bramie, za srebrną skodą octavią kombi) / 6:30 departure on the tracks, all dogs IGP3 (parking Dworek nad Wisłą, near the gate, silver skoda octavia)

IGP 1 
10:00 posłuszeństwo nr startowy 21, 22 / obedience start no 21, 22
10:30 posłuszeństwo nr startowy 23, 24 / obedience start no 23, 24
11:30 obrona nr startowy 21 / defence start no 21
11:40 obrona nr startowy 22 / defence start no 22
11:50 obrona nr startowy 23 / defence start no 23
12:00 obrona nr startowy 24 / defence start no 24

13:00 posłuszeństwo nr startowy 25, 26 / obedience start no 25, 26
13:30 posłuszeństwo nr startowy 27, 28 / obedience start no 27, 28
14:30 obrona nr startowy 25 / defence start no 25
14:40 obrona nr startowy 26 / defence start no 26
14:50 obrona nr startowy 27 / defence start no 27 
15:00 obrona nr startowy 28 / defence start no 28