Sekretariat znajduje się w budynku B

The secretary of the competition is in the building B