Zgłoszenia

Zgłoszenia na zawody przyjmowane są do 20.10.2019 r. poprzez FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

UWAGA! Zgłoszenie jest kompletne tylko z kopią rodowodu i potwierdzeniem opłaty przesłanymi na adres: cacit.bielskobiala@gmail.com
Zgłoszenia bez kopii wymaganych dokumentów nie będą przyjęte.

Opłaty 180 PLN za każdego psa – prosimy kierować na konto:
Związek Kynologiczny w Polsce oddział Bielsko-Biała
34 1240 6449 1111 0010 5313 7101
tytułem: CACIT/imię i nazwisko przewodnika/nazwa psa

Uwaga! Nie przyjmujemy zgłoszeń i opłat w dniu imprezy.


Registration: REGISTRATION FORM
Registration is open to 20.10.2019.
Foreign payments 45 EURO for each dog should be sent to:
Zwiazek Kynologiczny w Polsce oddzial Bielsko-Biala
IBAN: PL 34 1240 6449 1111 0010 5313 7101
SWIFT: PKOPPLPW
title: CACIT/leader’s first and last name/name of the dog
Entery fee: 45 euro

Attention! We do not accept entries and fees on the day of the event.

In case of any question do not hesitate to contact us: cacit.bielskobiala@gmail.com